خدمات وامقرض الحسنهخیریه شعف

از فعالیت‌ها و خدمات با ارزش خیریه شعف، اعطای وام قرض الحسنه می باشد وام های پرداختی خیریه از طریق صندوق قرض الحسنه خیریه شعف و صندوق امداد ولایت کمیته امداد تامین هزینه شده و پس از بررسی موارد و درخواست های نیازمندانی که تحت پوشش خیریه می باشند بصورت سهل الوصول پرداخت می گردد .

کارخیر

گزارش صندوق قرض الحسنه خیریه شعف

از سال 1398 الی 1401

0 مورد
متوسط وام پرداخت شده در ماه
0 نفر
تعداد وام های پرداخت شده
0 میلیاردتومان
مبلغ کل وام های پرداخت شده

نظرات

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد *