گزارش ماهانه موسسه خیریه شعف

گزارش مردادماه موسسه خیریه شعف (1398)

ضمن آرزوی قبولی خیرات و نیکوکاری‌های شما عیزیان و همراهان خیریه شعف، گزارش عملکرد موسسه خیریه شهید عبدالحمید  فتاحیان (شعف) را در مرداد ماه سال 1398 برای اطلاع شما از فعالیت‌های خیریه ارائه می‌دهیم. همچنین گزارش مالی ما را هم در پایان خبر بخوانید.مورد ...

گزارش مالی خیریه

عملکرد سالانه صندوق قرض الحسنه خیریه شعف در سال ۹۶

  عملکرد سالانه صندوق قرض الحسنه خیریه شعف در سال ۹۶  «شعف» همواره با تکیه بر اصل صداقت، پاسخگویی و بهبود مستمر در امر خدمات مختلف همواره در مسیر حمایت از نیازمندان و خانواده آنان گام بر می دارد تا نیازمندان و افراد بی بضاعت با استفاده از ...

گزارش مالی خیریه

عملکرد صندوق وام قرض الحسنه خیریه شعف در سال 97

  گزارش عملکرد صندوق قرض الحسنه «شعف» همواره با تکیه بر اصل صداقت، پاسخگویی و بهبود مستمر در امر خدمات مختلف همواره در مسیر حمایت از نیازمندان و خانواده آنان گام بر می دارد تا نیازمندان و افراد بی بضاعت با استفاده از امکانات فراهم شده بتوانند ...