حمیدرضا و علیرضا

در حال حاضر امکان پرداخت برای این مورد وجود ندارد

توضیحات

پدر حمیدرضا و علیرضا از طریق تزریق مشترک سرنگ در زندان دچار بیماری HIV شده است. بی خبر از این ، بیماری را به همسر هم انتقال می دهد.

متاسفانه حمیدرضا و علیرضا هردو با این ویروس به دنیا آمده اند. پدر بر اثر این بیماری جان خود را از دست میدهد. علیرضا علاوه بر HIV از ناحیه کمر فلج می باشد و با ویلچر جابجا می شود. حمیدرضا هم یکی از پاهایش کوچکتر از دیگریست.

چراغ این زندگی را روشن نگه داریم.

( تاریخ تولد حمیدرضا 17/10/1389)

(تاریخ تولد علیرضا 07/02/1384)