مهدی و احمد

در حال حاضر امکان پرداخت برای این مورد وجود ندارد

توضیحات

مهدی و احمد در خانواده مبتلا به HIV به دنیا آمده اند. متاسفانه هردو برادر هم مبتلا می باشند. مهدی و احمد سنی نداشتند که بر اثر عفونت های ناشی از HIV پدر و مادر را از دست دادند و همراه مادربزرگ خود زندگی میکنند، به دلیل نداشتن اطلاعات کافی  و انگ اجتماعی مهدی و احمد از حضور در اجتماع طرد شده اند و ورود به مدرسه برای هردو مشکل ایجاد شده که پس از تلاش های بسیار یکسال دیرتر به مدرسه رفتند.

چراغ این زندگی را روشن نگه داریم.

( تاریخ تولد مهدی 21/07/1391)

(تاریخ تولد احمد24/04/1386)