Previous slide
Next slide
heart3-green
heart-beat
heart-green

شهید عبدالحمید فتاحیان (شعف)

خیریه شعف

خیریه شعف مسیری برای شادی بخشی

خیریه شعف (شهید عبدالحمید فتاحیان)   از سال ١٣٩٤ کار خود را با مجوز رسمی از وزارت کشور آغاز کرده است. رسالت ما در این خیریه رساندن گرمای شادی به قلبهای غم زده ای است که از سرمای نیازمندی پژمرده شده شده اند.

مهمترین خدمات ما:

1. ایجاد شبکه خدمت رسانی بین خیریه ها، سمن ها و فعالین اجتماعی

2. اعطای خدمات درمانی به بیماران نیازمند

3. تسهیلگری در ازدواج و تامین جهیزیه جوانان

و ده ها خدمت دیگری که با لطف خدا و همیاری نیکوکاران و مهربانانی مثل شما محقق شده و خواهد شد

0 میلیارد تومان
جمع پرداخت های آنلاین
heart3-red
0 هزار نفر
تعداد اهداکنندگان
0 نفر
افراد حمایت شده
0 عدد
تعداد پویش‌ها

خیریه شعف

من چگونه به شعف
می‌توانم کمک کنم؟

سرپرستی ایتام

سرپرستی ایتام

مستمری ماهیانه

مستمری ماهیانه

پویش‌های نیکوکاری

پویش‌های نیکوکاری

کمک به سبد معیشت

کمک به پرداخت هزینه خانوار

مشخصات پرداخت

مشخصات پرداخت

سفیران شعف

همکاری افتخاری با شعف

خیریه شعف

بلاگ نیکوکاری

Shopping Basket