heart3-green
heart-beat
heart-green

شهید عبدالحمید فتاحیان (شعف)

خیریه شعف

خیریه شعف مسیری برای شادی بخشی

خیریه شعف (شهید عبدالحمید فتاحیان)   از سال ١٣٩٤ کار خود را با مجوز رسمی از وزارت کشور آغاز کرده است. رسالت ما در این خیریه رساندن گرمای شادی به قلبهای غم زده ای است که از سرمای نیازمندی پژمرده شده شده اند.

مهمترین خدمات ما:

1. ایجاد شبکه خدمت رسانی بین خیریه ها، سمن ها و فعالین اجتماعی

2. اعطای خدمات درمانی به بیماران نیازمند

3. تسهیلگری در ازدواج و تامین جهیزیه جوانان

و ده ها خدمت دیگری که با لطف خدا و همیاری نیکوکاران و مهربانانی مثل شما محقق شده و خواهد شد

خیریه شعف

من چگونه به شعف
می‌توانم کمک کنم؟

سرپرستی ایتام

سرپرستی ایتام

مستمری ماهیانه

مستمری ماهیانه

پویش‌های نیکوکاری

پویش‌های نیکوکاری

کمک به سبد معیشت

کمک به پرداخت هزینه خانوار

مشخصات پرداخت

مشخصات پرداخت

سفیران شعف

همکاری افتخاری با شعف

خیریه شعف

پویش های نیکوکاری

cta(02)-1
heart-red
heart-red
heart3-green

خیریه شعف

سرپرستی
ایتام خیریه شعف

به‌ صورت ماهیانه و یا بصورت یکبار مبلغ دلخواهی را برای کمک به یک کودک بد سرپرست و یا بی سرپرست
(یتیم) پرداخت نمایید .
خیریه شعف

اخبار و گزارشات

heart-green
heart-beat-green
0
تعداد شهرهای حمایت شده
heart3-red
0
تعداد افراد حمایت شده
0
کودکان حمایت شده
0
تعداد پویش‌های تشکیل شده
خیریه شعف

بلاگ نیکوکاری

Shopping Basket