خیریه شعف

خدمات شبکه سازی، مهندسی کار نیکوکارانه

شبکه سازی خیریه ها به چه معنا است؟

پروژه شبکه سازی سالهاست که در دستور کار خیریه شعف است پروژه ای که باور داریم به اندازه بسیاری از امور خیر کلان مثل مدرسه سازی، ساخت بیمارستان و... ارزش و جایگاه بسیار ویژه ای دارد اما شبکه سازی خیریه ها به
چه معناست؟

network-service

شما می دانید چند خیریه در کشور وجود دارد که در حوزه جهیزیه کار می کند؟ یا چند خیریه در حوزه سرطان کار میکند؟ آیا از خدمات این خیریه ها آگاهی دارید؟ اگر شما خودتان صاحب یک خیریه هستید میدانید چه خیریه هایی خدمات مشابهی مثل خیریه شما ارائه میکنند و آیا میدانید ممکن است تجربه ها و امکانات آنها بتواند موجب ارتقای خدمات رسانی خیریه شما بشود؟

پاسخ این سوالها و سوالاتی از این دست را باید در پروژه شبکه سازی جستجو کرد ما بعد از سالها تجربه در امور خیریه و نشست و برخاست با سایر خیریه ها متوجه شدیم که موسسات نیکوکارانه در ایران بصورت جزایر جداگانه از هم فعالیت میکنند و هیچ گونه اشتراک اطلاعات چشمگیری بین خیریه ها صورت نمی گیرد. بطور مثال یک خیریه ای، پروژه ای را کلید می زند و به دلایلی در این پروژه شکست میخورد، یک خیریه دیگری نیز همین ایده به ذهنش می رسد و همین پروژه را جلو میبرد و باز هم شکست میخورد، در حالیکه اگر از انجام همین پروژه در خیریه اول اطلاع داشت و از دلایل شکست آن مطلع بود، هیچگاه دوباره محکوم به تکرار آن شکست نمیشد یا برعکس، یک پروژه موفقی در یک خیریه ای کلید می خورد و تا ٦٠ درصد جلو میرود، خیریه دیگری بدون اطلاع از این اتفاق، همان پروژه را کلید میزند و تا ٤٠ درصد جلو میرود،
در حالیکه اگر از انجام این پروژه در خیریه اول خبر داشت و در یک کار اشتراکی توان خود را با توان آن خيريه ادغام میکرد این پروژه بصورت ۱۰۰ درصدی با موفقیت تکمیل میشد. این تنها یکی از نتایج و فواید به ثمر نشستن پروژه شبکه سازی است، پروژه ای که در آن خیریه ها از وجود یکدیگر مطلع بشوند، خدمات هم را بشناسند تجربه هایشان را به اشتراک بگذارند در خدماتشان هم افزایی به خرج دهند و حتی در بخش جذب مشارکت های مالی به یکدیگر کمک کنند.

پروژه شبکه سازی، کار خیر ماندگاری است که کمر همت بسته ایم تا به هر مقداری که در بضاعت ماست آن را محقق کنیم و به لطف خداوند مهربان ثمرات آن را به نظاره بنشینیم

نظرات

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد *