مقالات و اخبار نیکوکاری

بخدا قسم كه برآوردن حاجت مردم از
روزه و اعتكاف يك ماه در مسجد
بهتر است.

مقالات و اخبار نیکوکاری در ایران و جهان را اینجا دنبال کنید.

page(10)