خیریه شعف

اخبار و گزارشات خیریه شعف

با هدف شفاف‌سازی فعالیت‌های خیریه شعف و اطلاع‌رسانی نسبت به محل خرجکرد خیرین محترم
آخرین گزارشات فعالیت‌های موسسه در این صفحه قرار می‌گیرد.