اخبار خیریه شعف

بخدا قسم كه برآوردن حاجت مردم از
روزه و اعتكاف يك ماه در مسجد
بهتر است.

آخرین اخبار کمک رسانی و اطلاع رسانی مراسمات را بخوانید.

page(06)

خیریه شعف

اخبار و گزارشات خیریه شعف

با هدف شفاف‌سازی فعالیت‌های خیریه شعف و اطلاع‌رسانی نسبت به محل خرجکرد خیرین محترم
آخرین گزارشات فعالیت‌های موسسه در این صفحه قرار می‌گیرد.

خیریه شعف

گزارشات مالی فصلی و سالانه خیریه شعف

خیریه شعف

آرشیو مقالات