خیریه شعف

اخبار و گزارشات خیریه شعف

با هدف شفاف‌سازی فعالیت‌های خیریه شعف

و اطلاع‌رسانی نسبت به محل خرجکرد خیرین محترم خرین گزارشات فعالیت‌های موسسه در این صفحه قرار می‌گیرد.

گزارش مالی اسفند 1402

ضمن آرزوی قبولی خیرات و نیکوکاری‌های شما عزیزان و همراهان خیریه شعف، گزارش مالی موسسه خیریه شهید عبدالحمید فتاحیان (شعف) را در اسفند ماه سال

ادامه مطلب »

گزارش مالی بهمن 1402

ضمن آرزوی قبولی خیرات و نیکوکاری‌های شما عزیزان و همراهان خیریه شعف، گزارش مالی موسسه خیریه شهید عبدالحمید فتاحیان (شعف) را در بهمن ماه سال

ادامه مطلب »

گزارش مالی دی ماه 1402

ضمن آرزوی قبولی خیرات و نیکوکاری‌های شما عزیزان و همراهان خیریه شعف، گزارش مالی موسسه خیریه شهید عبدالحمید فتاحیان (شعف) را در آذر ماه سال

ادامه مطلب »

گزارش مالی آذر 1402

ضمن آرزوی قبولی خیرات و نیکوکاری‌های شما عزیزان و همراهان خیریه شعف، گزارش مالی موسسه خیریه شهید عبدالحمید فتاحیان (شعف) را در آذر ماه سال

ادامه مطلب »