خیریه شعف

ارجاع مددجویان به خیریه‌ها و سمن‌َها

از فعالیت‌ها و خدمات با ارزش خیریه شعف، برای نیازمندانی که در حوزه فعالیتی و یا در حوزه جغرافیایی خیریه شعف نیستند، ارجاع آن‌ها به خیریه‌های سراسر کشور است. باتوجه به ارتباط خیریه شعف با سمن‌ها و خیریه‌های دیگر، امکان ارجاع، پیگیری، و به نتیجه رساندن نیاز مددجویان درسرتاسر کشور را در حد بضاعت خود فراهم خواهد کرد.

کار خیر و نیکوکاری

نظرات

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد *