سفیران شعف

امام علی‏ علیه السلام:
طوبی لِمَن أحسَنَ إلَی الِعبادِ و تَزَوَّدَ لِلمَعادِ
خوشا به حال آن که به بندگان خدا نیکی کند و برای آخرت خود زاد و توشه برگیرد

فرم همکاری با شعف

چنانچه مایل هستید در کنار خادمان شعف ، خدمات حمایتی هر چند اندک ، به هموطنانمان اهدا نمایید با تکمیل فرم زیر و اعلام توانایی های خود اولین قدم از این راه خیر را بردارید . تا چه قبول افتد .

مرحله 1 از 3 - مرحله یک