پخت و توزیع 400 پرس غذا بین نیازمندان علی‌آباد

17 اسفندماه مصادف با اول رجب 400 پرس غذا بین نیازمندان علی‌آباد اجرپزی تهران پخت و توزیع شد.