کمپین های نیکوکاری

بخدا قسم كه برآوردن حاجت مردم از
روزه و اعتكاف يك ماه در مسجد
بهتر است.

شما هم سهمی در کمپین‌های شعف داشته باشید.

خدمات خیریه شعف
خیریه شعف

پویش های نیکوکاری

campaign
پخش یک وعده افطار بین نیازمندان در استان تهران تاریخ پخش 11 اردیبهشت تا 16…
مبلغ مورد نیاز
7,500,000 تومان
2021/10/04
2021-05-06
campaign
سبد ارزاق ماه رمضان شامل : برنج تن ماهی حبوبات روغن قند و شکر چای،سویا…
مبلغ مورد نیاز
40,000,000 تومان
2021/07/04
2021-05-12
campaign
تعمیر حدودا ۵۰ کولر گازی مناطق محروم خوزستان بیایید با تعمیر کولر های گازی خانواده…
مبلغ مورد نیاز
20,000,000 تومان
2020/21/05
2020-06-21

خیریه شعف

کمپین‌های حمایتی شعف

شما هم در کمپین‌هاشعف همراه ما باشید