کمپین های نیکوکاری

بخدا قسم كه برآوردن حاجت مردم از
روزه و اعتكاف يك ماه در مسجد
بهتر است.

شما هم سهمی در کمپین‌های شعف داشته باشید.

خدمات خیریه شعف
خیریه شعف

پویش های فعال نیکوکاری

campaign
هوا بس ناجوانمردانه سرد است….. در همین چند روزی که هوای کشور رو به سرما…
مبلغ کل پویش 20,000,000 تومان
مبلغ حمایت شده 2,864,650 تومان
مبلغ مورد نیاز
17,135,350 تومان
1401-08-19
1401-09-19
campaign
سفر به آسمان هشتم کمک هزینه ای سفر زیارتی مشهد مقدس برای 14 بیمار دیالیزی…
مبلغ کل پویش 14,600,000 تومان
مبلغ حمایت شده 608,000 تومان
مبلغ مورد نیاز
13,992,000 تومان
1401-08-04
1401-08-24
campaign
پخش یک وعده افطار بین نیازمندان در استان تهران تاریخ پخش 11 اردیبهشت تا 16…
مبلغ کل پویش 7,500,000 تومان
مبلغ حمایت شده 1,624,000 تومان
مبلغ مورد نیاز
5,876,000 تومان
1400-07-12
1400-02-16

خیریه شعف

گزارش پویش های حمایتی شعف

شما هم در پویش هایشعف همراه ما باشید