خیریه شعف

کمپین ها و پویش های نیکوکاری شعف

شما هم سهمی در کمپین‌های شعف داشته باشید.

campaign
گرچه زمستان هنوز نیامده، اما مدتهاست که برای خیلی از خانواده ها این زمستان شروع…
مبلغ کل پویش 20,000,000 تومان
مبلغ حمایت شده 8,484,000 تومان
مبلغ مورد نیاز
11,516,000 تومان
1401-09-20
1401-10-04
campaign
هوا بس ناجوانمردانه سرد است….. در همین چند روزی که هوای کشور رو به سرما…
مبلغ کل پویش 20,000,000 تومان
مبلغ حمایت شده 3,335,650 تومان
مبلغ مورد نیاز
16,664,350 تومان
1401-08-19
1401-09-19
campaign
سفر به آسمان هشتم کمک هزینه ای سفر زیارتی مشهد مقدس برای 14 بیمار دیالیزی…
مبلغ کل پویش 14,600,000 تومان
مبلغ حمایت شده 686,000 تومان
مبلغ مورد نیاز
13,914,000 تومان
1401-08-04
1401-08-24
cta(02)-1

خیریه شعف

سرپرستی
ایتام خیریه شعف

به‌ صورت ماهیانه و یا بصورت یکبار مبلغ دلخواهی را برای کمک به یک کودک بد سرپرست و یا بی سرپرست
(یتیم) پرداخت نمایید .

خیریه شعف

گزارش پویش های حمایتی شعف

شما هم در پویش هایشعف همراه ما باشید