خیریه شعف

کمپین ها و پویش های نیکوکاری شعف

شما هم سهمی در کمپین‌های شعف داشته باشید.

cta(02)-1

خیریه شعف

سرپرستی
ایتام خیریه شعف

به‌ صورت ماهیانه و یا بصورت یکبار مبلغ دلخواهی را برای کمک به یک کودک بد سرپرست و یا بی سرپرست
(یتیم) پرداخت نمایید .

خیریه شعف

گزارش پویش های حمایتی شعف

شما هم در پویش هایشعف همراه ما باشید