مستمری ماهیانه: پرداخت مستمری به نیازمندان

پرداخت مستمری به نیازمندان

  • 0 تومان
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

ثبت نام پرداخت مستمری به نیازمندان

چرا مستمری ماهیانه؟

برای جواب دادن درست به این سؤال که چرا مستمری ماهیانه؟؛ اول باید ببینیم که مستمری ماهیانه به چه معناست؛ مستمری ماهیانه یعنی اینکه شما به‌صورت مداوم مبلغ دلخواهی را برای کمک به یک نیازمند پرداخت کنید. خب حالا خیلی سریع با کلیت مستمری ماهیانه آشنا شدید اما سؤال‌های دیگر…

ما در خیریه شعف بنا داریم که مشارکت همه افرادی که دوست دارند در طرح‌های خیریه شرکت کنند را داشته باشیم و یاد  بگیریم که نیکوکاری عملی اجتماعی و برای همه است، پس مبالغی که برای کمک به نیازمندان تعیین می‌کنیم همانند صفحه پرداخت صدقه آنلاین شعف از مبالغ پایین شروع می‌شود تا همه بتوانند مهربانی خود را انجام دهند.

مستمری ماهیانه خیریه شعف به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟