خرید استند خیریه شعف برای کمک به نیازمندان

شما می‌توانید به جای خرید یک سبد گل که فقط چند ساعت ماندگار است، با پرداخت هزینه‌های همان سبد گل به موٌسسه خیریه شعف (و با تهیه تابلو یا استند تسلیت) در حمایت و ارائه‌ی خدمات به نیازمندان و زدون فقر از جامعه و هم‌چنین در راستای کمک به افراد تحت پوشش این موٌسسه از جمله: ایتام، تآمین جهیزیه، معیشت، درمان و آموزش سهم بسزایی داشته باشید.