کمپین ماهانه تهیه غذای خیریه شعف

کمپین ماهانه تهیه غذای خیریه شعف

  این کمپین همواره برقرار است   کمپین ماهانه تهیه غذای خیریه شعف کمپین تهیه و توزیع غذای گرم خیریه شعف به صورت ماهانه اول هر ماه در استان تهران چند صد پرس غذا را با کمک نیکوکاران بین نیازمندان توزیع می‌کند. هدف کمپین ما رساندن غدای سالم ...

تهیه جهیزیه برای نیازمندان

تهیه سه فقره جهیزیه برای سه خانواده نیازمند

  کمپین با موفقیت به اتمام رسید   تهیه سه فقره جهیزیه برای سه خانواده نیازمند جهیزیه زوج های جوان مورد شماره 3 اردیبهشت ماه سال 1398 مبلغ هدف کمپین : 210/000/000 ريال خداوند ازدواج را وسیله آرامش آدمی قرار داده، کسانی در همین نز ...

تهیه جهیزیه برای نیازمندان توسط خیریه شعف

تهیه دو جهیزیه برای دو خانواده نیازمند

 تهیه دو جهیزیه برای دو خانواده نیازمندجهیزیه زوج های جوانمورد شماره ۲۰ دی ماه سال ١٣٩٧مبلغ هدف کمپین : ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريالخداوند ازدواج را وسیله آرامش آدمی قرار داده، کسانی در همین نزدیکی ما هستند که به سختی گذران زندگی می کنند چه رسد به تامین جهیزیه، ولی ا ...