اضافه شدن خیریه شعف به بخش نیکوکاری نرم افزار سکه

اضافه شدن خیریه شعف به بخش نیکوکاری نرم افزار سکه

اضافه شدن خیریه شعف به بخش نیکوکاری نرم افزار سکه

اضافه شدن خیریه شعف به بخش نیکوکاری نرم افزار سکه

خیرین عزیز از این پس می‌توانند از طریق نرم افزار سکه و مراجعه به بخش نیکوکاری آن با خیریه شعف همراه شوند و کمک‌های خود را به نیازمندان برسانند.

خیریه شعف در جهت سهولت پرداخت به نیازمندان و نزدیک شدن هرچه بییشتر نیکوکاران به خدمات خیریه همیشه از اینگونه طرح‌ها استقبال خواهد کرد. امید داریم با همراهی شما به انسان‌های بیشتری کمک‌های خودمان را برسانیم.

شما عزیزان می‌توانید نرم افزار سکه را از طریق لینک زیر دریافت کنید.

لینک دانلود

همچنین ما روش‌های پرداخت دیگری هم داریم به صفحه مشخصات پرداخت هم سری بزنید.

خیریه شعف در نرم افزار سکه

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *