قلم و خودکار

بسته حمایتی تحصیلی و توزيع آن

بسته حمایتی تحصیلی و توزيع آن در بين دانش اموزان نيازمند

بسته حمایتی تحصیلی به مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال و توزیع آن در بین نیازمندان

مهر ماه می تواند عجین شود با مهربانی شما که قلم شوید به دستان کودکان تا شاید این بار الفبای زندگی را از شما بیاموزند.
لذا خیریه شعف اقدام به تهیه کمک هزینه تحصیلی به مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال و توزيع ان بين دانش اموزان اقدام نمود که ان شاالله مورد رضایت خداوند قرار گیرد
امید آنکه به دستان این کودکان مدادهای رنگی داده باشیم تا بتوانند دنیایشان را رنگی تازه ببخشند.

نظرات

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد *