تامین داروی نیازمندان

تامین داروی نیازمندان

تامین داروی نیازمندان

در پی درخواست یک موسسه خیریه نگهداری از ایتام برای خرید داروهای مورد نیاز برای کودکان معاینه شده توسط روانشناس، خیریه شعف کمک هزینه خرید این داروها را تقبل کرد. امیدواریم با هم‌یاری شما عزیزان بتوانیم فعالیت‌های بیشتری در کمک به بیماران و نیازمندان انجام دهیم.

داروهای خریداری شده

خرید دارو برای نیازمندان

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *