تهيه بسته های ارزاق و خواروبار برای خانواده های نيازمند

تهیه بسته های ارزاق و خواروبار برای خانواده های نیازمند در آستانه سال نو

تهیه بسته های ارزاق و خواروبار برای خانواده های نیازمند در آستانه سال نو

خیریه شعف

????مورد شماره ٢۵ سال ۱۳۹۸????

‌‎گزارش تصویری ارسال بسته های ارزاق و خواروبار برای خانواده های نیازمند توسط شعف با مبلغ: ۲۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان

گزارش پویش کمک به سیل زدگان سیستان و بلوچستان

برای اطلاع از تمامی گزارشات شعف لطفا به سایت خیریه سر بزنید.

‌‎گزارش تصویری ارسال بسته های ارزاق و خواروبار

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *