تهیه بسته های ارزاق و خواروبار برای خانواده های نیازمند در آستانه سال نو

خیریه شعف

💥مورد شماره ٢۵ سال ۱۳۹۸💥

‌‎گزارش تصویری ارسال بسته های ارزاق و خواروبار برای خانواده های نیازمند توسط شعف با مبلغ: ۲۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان

گزارش پویش کمک به سیل زدگان سیستان و بلوچستان

برای اطلاع از تمامی گزارشات شعف لطفا به سایت خیریه سر بزنید.

‌‎گزارش تصویری ارسال بسته های ارزاق و خواروبار