گزارش تهیه شیر خشک 2

گزارش تهیه شیر خشک ۳ قلوها

تهیه شیرخشک
مبلغ : ماهانه حدود ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ریال
خانواده ای اهل روستای اطراف قم هستند.
تامین هزینه های ۳ قلوها بسیار سخت و سنگین است.
مددجو طلبه جوانی خانواده جوان قمی هستند که یک فرزند داشتند و به تازگی خداوند یک ۳قلو به ایشان هدیه کرده است. چون درآمد پایینی دارند و مستاجر هم هستن توان تأمین نیازهای بچه ها را ندارند

photo_2023-10-30_11-39-09
پخش ویدیو

نظرات

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد *