زینب بیمار پروانه ای

خرید پانسمان برای بیمار پروانه ای مهر ماه 1402

زینب 16 ساله بیمار پروانه ای با شدت بسیار بالا و زخمهای زیاد نیاز به پانسمان های مخصوص دارد.

چون ایران در این زمینه تحریم است پانسمانها کمیاب و گران قیمت است.

پدر زینب در گیر بیماری اعتیاد بوده و خانه را ترک کرده و زینب و دو برادرش که بیماری اعصاب و روان دارند با مادر زندگی میکنند.

جهت سرپرستی زینب می توانید به صفحه کمک به ایتام و کودکان بی سرپرست و بد سرپرست مراجعه نمایید .

محل :تهران

 

2 Responses

Average
5 Based On 1

نظرات

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد *