همکاری شعف با محاش

همکاری با موسسه حمایت از افراد دارای افت شنوایی(محاش)

همکاری شعف با محاش

موسسه خیریه شعف در جلسه‌ای با حضور موسسه محاش؛ خیریه حمایت از افراد دارای افت شنوایی، بر این تصمیم شدن تا در زمینه‌های مختلفی برای کمک به نیازمندان با همدیگر همکاری کنند. زمینه‌های مورد بحث در این جلسه شامل: کمک به نیازمندان خرید سمعک با همکاری دو موسسه، تهیه جهیزیه برای افراد کم شنوای نیازمند و برپا کردن اردوهای مختلف و بازدید از مجموعه‌های مختلف برای بچه‌های محاش است. همچنین خیریه شعف نیز افراد کم شنوا را به موسسه محاش ارجاع خواهد داد تا این دو موسسه بتوانند کمک مطلوب‌تری به این عزیزان داشته باشند.
این همکاری به‌صورت پیوسته و مستمر خواهد بود.

با ما در تماس باشید.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *