پخش 70 پک کیف و لوازم تحریر مدرسه توسط نیکوکاران شعف

پخش 70 پک کیف و لوازم تحریر مدرسه توسط نیکوکاران شعف

پخش 70 پک کیف و لوازم تحریر مدرسه توسط نیکوکاران شعف

پخش 70 پک کیف و لوازم تحریر مدرسه توسط نیکوکاران شعف

به مناسبت بازگشایی مدارس در ماه مهر خیریه شعف با کمک نیکوکاران 70 پک لوازم تحریر و کیف به دانش‌آموران نیازمند هدیه کرد.

این هدایا در مناطق پیشوا، مدرسه شهید حسن باقری در شهرک باقری، صالح اباد، روستاهای اطراف قم و نبرد جنوبی و مرضي گرد توزیع شد.

امید است که با نیکوکاری شما و همکاری خیریه شعف بتوانیم لبخند بیشتری بر لبان دانش‌آموزان نیازمند بنشانیم.

گزارش تصویری و ویدیویی این خبر را در پایین مشاهده کنید.

گزارش ویدیوئی توزیع پک لوازم مدرسه

گزارش تصویری توزیع پک لوازم تحریر توسط خیریه شعف

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *