تهیه مسکن نیازمندان

گزارش تهیه مسکن درشعف

 

گزارش تصویری از تهیه مسکن درشعف :

مسکن یعنی محل سکون و آرامش، اما وقتی فقر، آن را برای خانواده ای دو نفره، یک مادر جوان و یک دخترک خردسال، تبدیل به محل وحشت و ترس می کند نام آن را چه باید گذاشت؟!

رنجی که ما در موسسه شعف تاب تحمل آن را نیاوردیم و به لطف خدا و حمایت شما، محلی را فراهم کردیم که به راستی “مسکن” باشد.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *