Untitled-2

بنیاد نیکوکاری و وظایف آن چیست؟

بنیاد نیکوکاری از زمرۀ موسساتی هستند که فریضۀ اصلی آنها یاری رسانی به افراد و انجام کارهای خیر است. این بنیادها به دو گروهی خصوصی و دولتی قابل دسته بندی هستند و به بسیاری از خانواده های مستند در قسمتهای متفاوت کمک می کنند. در این مطلب قصد داریم به بعضی از کارهایی که این موسسات انجام می دهند را تبیین کنیم.

در این مقاله می خوانید:

نیکوکار و عمل خیر

نیکوکاری مضمون جدید و نوپدیدی نیست، از سپیده دم ظهور انسان بر کرۀ ارض تا اکنون در فطرت و باطن انسان عمل خیر و کمک به همنوع وجود دارد. و در همه موارد، تلاش برای یاری رساندن به انسانهای دیگر وجود داشته است. در این جهان و زندگی گذرا معضلات زیادی هست و بسیاری هم رویدادهای خوب رخ می دهد، ولی رویدادهای بد آن بیشتر به چشم می آید. همه انسانها مایل هستند که همۀ آدمها شاد و دلخوش باشند، هیچکس درد و ناراحتی و یا بیماری را دوست ندارد، برای نیل به این هدف، هرکسی برای زائل کردن رنج و الم سایرین اموری را انجام می دهد. در این بین، همیشه افرادی بوده اند که از وضع مالی بهتری متمتع بوده اند و وجدان داشته اند و همیشه میل یاری رسانی به سایر ابنای بشر را داشته اند.

به مجموعه ای از افراد که می خواند کمک مالی و روحی به عده ای افز اراد مریض و نیازمند کنند افراد خیّر گفته می شوند. لذا، برای یاری رسانی به افراد مریض و مستمند که در زمینه های مختلف مبتلای به مشکل و عجزی هستند، این افراد خیر از هیچ کمکی فروگذار نمی کنند. بنیاد نیکوکاری زیادی وجود دارد که قصد دارد به افراد مریض و ناتوان کمک کنند و اینجا محلی است که افراد خیر جمع می شوند. در این مطلب می خواهیم در مورد وظایف بنیاد نیکوکاری تعمق و فحص کنیم و تبیین کنیم که بنیاد نیکوکاری باید چه کارهایی انجام دهد و در اصل، وظیفۀ او چیست؟

اگر بخواهید درک کنید که بنیاد نیکوکاری چه  کارهایی انجام می دهد، بهتر است این مطلب را تا انتها بخوانید و با دقت مطالعه کنید، زیرا تمامی تفصیلات و توضیحات در مورد بنیاد نیکوکاری در آن تبیین شده است. اول از همه تعریفی کوتاه از بنیاد نیکوکاری ارائه می شود تا وظیفه های آن روشنتر گردد. بنیاد نیکوکاری از جمله بنیادهایی است که وظیفه اصلی آن یاری رسانی به مردم و تحقق کارهای خیر است. این بنیادها به دو دسته خصوصی و دولتی دسته بندی می شوند و به بسیاری از خانواده های مستمند در مجالهای متفاوت کمک می کنند. در این پست می خواهیم به تبیین برخی از اموری که بنیاد نیکوکاری ملزم به انجام آن است بپردازیم. شاید برای شما هم روی داده باشد که می خواهید به مستمندان کمک بگیرید و از آنها دستگیری کنید. بالطبع نخستین فکری که به ذهن شما متبادر می شود، یاری رساندن از رهگذر بنیاد نیکوکاری است. ولی آیا تا به حال فکر کرده اید که کار اصلی بنیاد نیکوکاری چیست؟ برای این منظور، ابتدا بپردازیم به این که بنیاد نیکوکاری چیست؟

 

بنیاد نیکوکاری

بنیاد نیکوکاری چیست؟

از آن رو  که غالب معضل مستمندان معاش و برآورده کردن مایحتاج خوراکی و غذا است، بنیاد نیکوکاری کارهایش را با این  هدف انجام می دهد که کمک هزینه معاش خانوار را تأمین کند مثل خوراکی و غذا و البسه. ولی بعد از آن ، با توجه به این که احتیاجات فرد در جامعه مثل درمان و مسکن زیاد است، این موارد نیز به مجموعه اقلام حمایتی اضافه می شود. ولی چون بعد از مدتی کار در این زمینه روشن شد که گروه آسیب پذیرتر جامعه بانوان سرپرست خانوار یا بانوان بدسرپرست هستند، لذا با تمرکر بر کمک به این افراد ، فعالیت بنیاد نیکوکاری شکل کاملتری به خود گرفت.

 بنیاد نیکوکاری نوعی از کسب و کار است، که معمولاً نهادی مردمی است و فعالیت آن مبتنی بر رسیدگی به معضلات و نیازهای گوناگون به شیوۀ غیر انتفاعی است. در کل، این نوع از کسب و کار به یک بنیاد نیکوکاری یا یک خیریه اشاره می کند که شاید به صورت دولتی و یا به صورت خصوصی فعالیت کند. به سخنی دیگر، بنیاد نیکوکاری از جمله موسساتی است که وظیفۀ اصلی آن یاری رسانی به مردم و انجام کارهای خیر است.

بنیاد نیکوکاری از جمله کسب و کارهایی است که اغلب با حمایت مردم کارش را انجام می دهد و حوزۀ فعالیت آن حل مشکلات مردم نیازمند است. از جمله حوزۀ کاری بنیاد نیکوکاری ، کارهای خیر و نیز آموزش است. أیضاً یک بنیاد نیکوکاری ممکن است به فعالیتهای مذهبی، تعلیمی و یا فعالیتهای دیگر که به نفع عموم مردم مرتبط است بپردازد.  

هر بنیاد نیکوکاری با هدف خاصی تأسیس می شود. وانگهی، قوانین هر بنیاد نیکوکاری بسته به کشوری که در آن پایه گذاری شده است فرق دارد. لذا مقررات و مفاد مالیاتی مرتبط با بنیاد نیکوکاری وابسته به قوانین کشور خودش است.

یک بنیاد نیکوکاری ممکن است مشغول به فعالیتهای مذهبی، تعلیمی، درمانی، کارآفرینی، کمک به معلولین، یتیمها و فعالیتهای دیگر باشد.

 سوال این جا است که بنیاد نیکوکاری به چه کارهایی مشغول است. با ما همراه باشید تا به این پرسش پاسخ دهیم.

بنیاد نیکوکاری با هدف یاری رسانی به افراد و با هدفهای خیر تأسیس می شود. هر بنیاد نیکوکاری در زمینه ای معین مشغول به فعالیت  است و اغلب اوقات از کمک های مردمی در انجام امور خیر متمتع است.

 انواع بنیاد نیکوکاری

بنیاد نیکوکاری هم به شکل خصوصی و هم به شکل دولتی مشغول به کار است. در اصل، حوزۀ فعالیتی آنها فرق چندانی با همدیگر ندارند. دو نوع بنیاد نیکوکاری هست که به تفصیل آن ها را توضیح می دهیم.

بنیادهای خصوصی

برخی از بنیادهای نیکوکاری، فعالیت خیر خود را به صورت خصوصی و غیرانتفاعی انجام می دهند. وجه تسمیۀ آنها به خصوصی این است که مردم معمولی به این موسسات کمک می کنند. و از همین منابع مردمی ، موسسه به نیازمندان کمک می کند. از همین رو به آن خصوصی می گویند. نیازهای مالی این بنیادها از طریق حامیان مالی مختلف مرتفع می گردد. این حامیان مالی شاید یک شرکت، شخص، خانواده و غیره باشد. این موسسات بعد از به دست آوردن منبع مالی، سعی می کنند با این منابع گره از مشکلات مردم مستمند بگشایند.

موسسات دولتی

موسسات خیریه دولتی از جمله موسساتی هستند که حامی مالی اصلی آنها دولت است. البته نباید این گونه فهم شود که سایر عوامل نمی توانند به آنها کمک کنند. بلکه گاهی ممکن است مردم و موسسات خصوصی هم به کمک به این موسسات بیایند. موسسه خیریه دولتی بیشتر به مشکلات اجتماعی می پردازند، و تلاش می کنند مشکلات عموم مردم را حل کنند.

Charity Foundation

وظایف بنیاد نیکوکاری:

در این قسمت می پردازیم به این که وظایف بنیاد نیکوکاری کدامها هستند.

فراهم کردن کمک مالی برای درمان

یکی از کارهایی که بنیاد نیکوکاری انجام می دهد کمک به خانواده های مستمند است. در درازنای تاریخ، همواره افرادی بوده  اند که در فراهم  کردن هزینه های خود و خانواده خویش در حال تقلا بوده اند. این موسسات با انجام کارهای خیر، سعی می کنند برخی از معضلات این خانوارها را مرتفع کنند.

مثلاً ، یکی از هزینه هایی که موجبات نگرانی برخی از خانواده های می شود هزینۀ درمان و هزینه های پزشکی است. بیشتر بنیادهای نیکوکاری، قصد دارند که خانواده های مستمند را کمک کنند.  

برآورده کردن معاش ماهانه خانوارهای مستمند

کمک مالی به خانوار و مردمان مستمند در راستای اهداف نیکوکاری این بنیادها است. برای نمونه، گاهی، خانوارهای مستمند که سرپرست آن مادر خانوار است، در برآورده کردن منابع مالی، گرفتار مشکل جدی هستند. همچنین در خانواده هایی که سرپرست خانواده از کسب در آمد عاجز است، این مساعدتها باعث بهتر شدن وضع زندگی و معاش آنها می شود.  

 برآورده کردن هزینهای بچه های بی سرپرست و بدسرپرست

یکی دیگر از کارهایی که بنیاد نیکوکاری خود را ملزم به انجام آن می داند مربوط به کمک به بچه ها و نوجوانان است. این موسسات برای اصلاح زندگی و معاش و خوشی این بچه ها، کارهای زیادی را محقق می کنند. برآورده کردن قسمتی از هزینه ها، برگزاری جشن و فراهم کردن کادو در مناسبات مختلف و خاص، از جمله مواردی است که این بنیادها برای این نوع کودکان انجام می دهد.

مهیا کردن شرایط وام برای خانوارهای مستمند

اکثر ما تا کنون قصۀ زندگی افراد مستمند را از نزدیک شنیده ایم. افراد زیادی هستند که در مهیا کردن مایحتاج مالی خود با دشواری روبرو هستند و گاهی یک وام می تواند مشکلشان را حل کند. مثلاً، بعضی خانوارهای مستمند در فراهم کردن جهیزیه یا تأمین هزینه های مراسم عروسی فرزندان خود با معضل روبرو هستند. در چنین مواقعی، بنیاد نیکوکاری به خانوار کمک می کند که وام بدون بهره بگیرد، تا معضلات خود را حل کنند.

مهیا کردن نیاز مالی برای تحصیلات کودکان

خانواده های محتاج زیادی در فراهم کردن مایحتاج مالی تحصیلات بچه های خود با دشواری روبرو هستند. یکی دیگر از مساعدتهای نیکوکاری این بنیادها مربوط به درس و تحصیل فرزندان خانوار است. اغلب، فرزندان این خانوارها با وجود دلبستگی زیادی به درس  و تکلیف و مدرسه، از ادامۀ تحصیل باز می مانند. زیرا خانواده های آنها عاجز از تأمین مالی آنها برای تحصیلات هستند. بنیاد نیکوکاری با تأمین مالی مایحتاج مربوط به تحصیلات این بچه ها به خانوادگان کمک میکنند که از ترک تحصیل  فرزندانشان جلوگیری کرده و فرزندانی فرهیخته و درسخوان به جامعه تحویل دهند، تا این فرزندان در آتیه خود مدارج ترقی و پیشرفت را به سهولت طی کنند. و دیگر اسیر فقر نباشند.

یاری رساندن به مردم آسیب دیده

مردم زیادی ممکن است تمام أسباب و اثاث خانۀ خود را در زلزله، سیل و حریق از دست داده باشند. و دیگر سرمایه ای برای ادامۀ زندگی یا ورود به کسب و کاری نو نداشته باشند. بعضی از بنیادهای نیکوکاری در این گونه موارد، به مردم کمک می کنند. بنیاد نیکوکاری به این افراد کمک می کنند که خانه و اثاث خویش را بازسازی کرده و محل کار خود را دوباره احیا کنند.

نیکوکاری برای معلولان و سالخوردگان

بسیاری از افراد به علل مختلفی در مراکز مختلفی به سر می برند. یاری رساندن به معلولان و سالمندان و فراهم کردن مایحتاج ضروری آنها از جمله وظایفی است که بنیاد نیکوکاری برای خود ترسیم کرده است. وانگهی، فعالیتهای غیرمادی برای بهتر کردن روحیه این افراد انجام می شود، از قبیل جشن و فراهم کردن کادو.

معمولاً مراکز معتبر فراوانی مثل بنیاد نیکوکاری، و انجمنهای حمایت از بیماران سرطانی ایجاد شده اند که می توانند به طرق مختلفی برای درمان این بیماران کمک کنند. شما می توانید با خرید و سفارش تاج گل نیکوکاری و تابلو تسلیت در مواردی که مورد نیاز است به هزینه درمانی بیماران سرطانی کمک کنید و از این طریق خیر دنیا و آخرت را برای خود تأمین کرده و مشکل این عزیزان را هم حل کنید.

 سخن پایانی

بنیاد نیکوکاری، از جمله نهادهایی است که هدفش کمک به مردم و انجام کار خیر است، و برای همین پایه گذاری شده است. بنیاد نیکوکاری وظایف مشخصی دارد. وظایف این بنیادها برای اصلاح زندگی و معاش و سعادت قشر ضعیفتر جامعه  است. آنها برای تأمین مالی معاش زندگی افراد نیازمند، تأمین مالی ادامه تحصیل بچه ها، کمک هزینۀ درمانی و کمک به معلولان و سالمندان فعالیتهایی انجام می دهند. شما با کمک به افراد نیازمند نه تنها مشکلی از مشکلات آنها حل می کنید، بلکه برای آخرت خود توشه بر می گیرید.

وبسایت تنزیل

 

  • آیا بنیاد ها به صورت خصوصی اداره می شوند

    بله 

    برخی از بنیادهای نیکوکاری، فعالیت خیر خود را به صورت خصوصی و غیرانتفاعی انجام می دهند. وجه تسمیۀ آنها به خصوصی این است که مردم معمولی به این موسسات کمک می کنند. و از همین منابع مردمی ، موسسه به نیازمندان کمک می کند. از همین رو به آن خصوصی می گویند

  • در بنیاد نیکوکاری وام هم پرداخت میشه

    بله

    خانواده های محتاج زیادی در فراهم کردن مایحتاج مالی تحصیلات بچه های خود با دشواری روبرو هستند. یکی دیگر از مساعدتهای نیکوکاری این بنیادها مربوط به درس و تحصیل فرزندان خانوار است. اغلب، فرزندان این خانوارها با وجود دلبستگی زیادی به درس  و تکلیف و مدرسه، از ادامۀ تحصیل باز می مانند. زیرا خانواده های آنها عاجز از تأمین مالی آنها برای تحصیلات هستند. بنیاد نیکوکاری با تأمین مالی مایحتاج مربوط به تحصیلات این بچه ها به خانوادگان کمک میکنند که از ترک تحصیل  فرزندانشان جلوگیری کرده و فرزندانی فرهیخته و درسخوان به جامعه تحویل دهند، تا این فرزندان در آتیه خود مدارج ترقی و پیشرفت را به سهولت طی کنند. و دیگر اسیر فقر نباشند.

Average
5 Based On 1

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *