پرداخت هزینه شیمی درمانی

گزارش پرداخت هزینه شیمی درمانی

حدود 3 میلیون تومان در ماه (دو مرحله در یکماه)
تاریخ کمک : هرماه
خانواده ای اهل یکی از روستاهای استان گیلان هستند.
مددجو خانمی تنها هستند که همسرشان فوت شده و هیچ درآمدی ندارند.
دچار سرطان سینه هستند و حدود یکسال است که تحت پوشش خیریه مراحل درمانی را طی میکنند و الان در مرحله شیمی درمانی هستند.

پرداخت هزینه شیمی درمانی

One Response

Average
5 Based On 1

نظرات

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد *