تسویه بدهی

گزارش تسویه بدهی و جلب رضایت شاکی

تسویه بدهی و جلب رضایت شاکی
مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان وام قرض الحسنه
تاریخ :تیرماه ۱۴۰۲
محل :تهران
خانمی که از سادات بزرگوار هستند و همسرشان خانه را ترک کرده نتوانسته بود اجاره ماهیانه را پرداخت کند و صاحب خانه شکایت کرده و حکم تخلیه گرفته بود. همچنین این خانم محکوم به پرداخت ۴۰ میلیون تومان شده بودند . حساب‌ بانکی خانم مسدود شده و پرونده در آستانه حکم جلب وزندان رفتن مددجو بود که به لطف خدا نصف مبلغ با وام و نصف توسط خیریه دیگری تامین شد و رضایت شاکی جلب شد

تسویه بدهی

3 Responses

Average
5 Based On 3

نظرات

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد *