zeynab-gozaresh

خرید پانسمان برای زینب بیمار پروانه ای تیرماه 1402

خرید پانسمان برای بیمار پروانه ای
مبلغ 136/178/000 ریال
تاریخ : 18 تیرماه
محل :تهران
زینب 16 ساله بیمار پروانه ای با شدت بسیار بالا و زخمهای زیاد نیاز به پانسمان های مخصوص دارد
چون کشورمان در این زمینه تحریم است پانسمانها کمیاب و گران قیمت است
پدر زینب معتاد بوده و خانه را ترک کرده و زینب و دو برادرش که بیماری اعصاب و روان دارند با مادر زندگی میکنند

جهت سرپرستی زینب می توانید به صفحه کمک به ایتام و کودکان بی سرپرست و بد سرپرست مراجعه نمایید .

نظرات

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد *