اطعام نوجوانان بدسرپرست

اطعام نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست

اطعام نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست (۱۲ تا ۱۸ سال) که در مرکز شبانه روزی “مشیز” نگه داری می شوند

اطعام نوجوانان بدسرپرست

چون خود بچه ها ما را در جابه جایی غذاها و سفره انداختن و سایر کارها کمک می کردند، بخاطر رعایت کرامت آنها از عکسبرداری پرهیز کردیم

برای بازه سنی ۶ تا ۱۲ سال نیز هدایای خیرین محترم از جمله اسباب بازی هایی که برای این بازه سنی تهیه شده بود، تقدیم این پرورشگاه شد

Tags: No tags

نظرات

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد *