توزیع گوشت در مناطق محروم

 • چگونه در کمک های شعف به نیازمندان سهیم شوم

  شما می توانید با ارتباط از طریق پرداخت صدقه آنلاین از لینک زیر مشارکت کنید. 

  صدقه آنلاین

 • آیا امکان کمک مستر یا بصورت مستمری در شعف موجود هست

  بله

  شما میتوانید از طریق لینک زیر به صورت مستمری در کمک به نیازمندان و ایتام مشارکت کنید

  مستمری ماهیانه 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *