گزارش مالی خیریه

 

عملکرد سالانه صندوق قرض الحسنه خیریه شعف در سال ۹۶

 

«شعف» همواره با تکیه بر اصل صداقت، پاسخگویی و بهبود مستمر در امر خدمات مختلف همواره در مسیر حمایت از نیازمندان و خانواده آنان گام بر می دارد تا نیازمندان و افراد بی بضاعت با استفاده از امکانات فراهم شده بتوانند از حداقل امکانات لازم برای زندگی برخوردار گشته و امکان ادامه فعالیت‌های خود را داشته باشند.

همچنین این موسسه با هدف ترویج امور انسان دوستانه و فرهنگ سازی کمک و یاری رساندن به یکدیگر در جامعه فعالیت خود را آغاز نموده است و امیدوار است که با نهادینه کردن این امر به کمک سایر نهادها بتواند در کمک به افراد نیازمند موفق گردد.
جلب اعتماد و مشارکت عمومی هر چه بیشتر مردم نسبت به اهداف و عملکرد موسسه در راستای کمک همه جانبه به نیازمندان در جامعه چشم انداز موسسه خیریه شعف می‌باشد.

گزارش عملکرد صندوق ذخیره‌ی ما در سال ۱۳۹۶ به شرح زیر است:

ماه

تعداد

مبلغ

اردیبهشت۱۱۳۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
خرداد۹۲۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
تیر۲۲۷۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
مرداد۲۲۶۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
شهریور۵۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
مهر۷۱۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
آبان۶۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
آذر۵۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
دی۱۱۳۰۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال
بهمن۱۰۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
اسفند۲۵۸۹۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال