گزارش مالی خیریه

گزارش مالی خیریه شعف در سه ماهه نخست سال 99

براساس رسم خیریه شعف گزارش مالی مختصری از کمپین‌ها و نیکوکاری‌های دیگر این موسسه را خدمت نیکوکاران عزیز ارائه می‌دهیم.

گزارش خیریه شعف در فروردین‌ماه

گزارش فروردین ماه سال 1399

مورد شماره 1:
تهیه 200 بسته ارزاق و خواروبار برای خانواده‌های نیازمند
تعداد سهام: 200 سهم
میزان هر سهم: 1.000.000 ریال
تعداد سهام تقبل شده: 200 سهم
میزان درصد مشارکت: 100 %
مبلغ ریالی جمع شده: 200.000.000 ریال

گزارشات مالی فروردین 1399:

1. مبلغ 53.000.000 ریال از محل جاری شعف جهت ارزاق نیازمندان
2. مبلغ 2.000.000 ریال از محل جاری شعف جهت کمک هزینه دارو به نیازمندان

گزارش خیریه شعف در اردیبهشت‌ماه

مورد شماره 2:
تهیه جهیزیه برای 3 خانواده نیازمند
تعداد سهام : 400 سهم
میزان هر سهم: 500.000 ریال
تعداد سهام تقبل شده: 150 سهم
میزان مشارکت : 40 %
مبلغ ریالی جمع شده: 75.000.000 ریال

گزارش عملکرد مالی خیریه در اردیبهشت‌ماه سال 1399:

از حساب جاری خیریه:

1. 3 جهیزیه جمعا به مبلغ : 117.200.000 ریال
2.خرید 15 عدد کیسه استومی جهت مددجو زنجانی: 4.800.000 ریال
3.پرداخت به داروخانه 13 آبان بابت داروهای نیازمندان : 20.000.000 ریال
4.پرداخت بابت دارو و آزمایش مددجو : 1.400.000 ریال
5.خرید 4 کارتن روغن برای نیازمند : 3.504.000 ریال
6.پرداخت به خیریه ناب جهت تامین نان نیازمندان : 40.000.000 ریال
7.پرداخت بابت هزینه پوشک مددجو : 2.945.000 ریال
8.پرداخت ارزاق به 18 نفر مجموعا به مبلغ: 33.500.000 ریال
9.پرداخت بابت 1000 پرس غذای نذری در خوزستان : 100.000.000 ریال توسط یکی از خیرین و 8.607.000 توسط خیریه
شعف
10. خرید ماسک و گان جهت پویش کرونا: 98.460.000 ریال

جمع کل کمک های خیریه : 330.416.000 ریال

وام از صندوق بعثت:

1. اعطای 17 مورد بابت بدهی جمعا به مبلغ: 720.000.000 ریال
2. اعطای 6 مورد وام بابت مسکن جمعا به مبلغ: 330.000.000 ریال
3. اعطای 1 مورد وام بابت جهیزیه: 60.000.000 ریا ل
4. اعطای 2 مورد وام بابت اشتغال زایی: 100.000.000 ریال
5. اعطای 5 مورد وام بابت هزینه درمان: 250.000.000 ریال
6. اعطای 2 مورد وام بابت آزادی زندانی: 100.000.000 ریال

مجموع وام‌های اعطا شده: 1.560.000.000 ریال

امیدواریم بتوانیم با کمک شما نیکوکاران عزیز فعالیت‌های خیریه را همواره ادامه دهیم و یاری بیشتری به نیازمندان برسانیم.