خرید ویلچر برای مددجوی ساکن اسلامشهر

خرید ویلچر برای مددجوی ساکن اسلامشهر

شرح خدمت:

خرید ویلچر برای مددجوی ساکن اسلامشهر
خانم جوانی که پاهایش در کودکی بر اثر سوختگی از مچ به پایین آسیب دیده و قادر به راه رفتن نیست
ایشان مادر دو دختر است و همسرشان هم به علت جراحی دیسک کمر از کار افتاده هستن

مبلغ : ۲۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
تاریخ : فروردین: ۱۴۰۳

نظرات

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد *