پالسی متر

تهیه دستگاه «پالس اکسی متر» بخش کودکان و نوزادان بیمارستان ولیعصر (عج) شهرستان رزن

تهیه دستگاه «پالس اکسی متر» «pulse oximeter»  بخش کودکان و نوزادان بیمارستان ولیعصر(عج) شهرستان رزن استان همدان

این دستگاه برای خدمت رسانی به بیماران تجهیزات پزشکی اختصاصی استفاده میشود.

دستگاه پالس اکسیمتر جهت کنترل اکسیژن خون و ضربان قلب بیماران بستری و همچنین هنگام دارودهی مورد استفاده قرار می گیرد

بخش کودکان و نوزادان بیمارستان ولیعصر(عج) رزن دارای ۱۵ تخت کودکان و ۱۲ تخت نوزادان میباشد.

با توجه به همیاری شما خیرین عزیز این دستگاه خریداری و در اختیار بیمارستان رزن قرار گرفت.

عنوان اهداء : تهیه دستگاه «پالس اکسی متر» «pulse oximeter»  برای بخش کودکان و نوزادان

مبلغ مورد :  مبلغ  35.000.000 تومان ( سی و پنج میلیون تومان )

مکان : بیمارستان ولیعصر (عج) شهرستان رزن استان همدان

One Response

Average
5 Based On 1

نظرات

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد *