کمک به بیماران نیازمند خیریه شعف

عباس در ۲سالگی معنای راه رفتن با سر انگشتان پاهایش را حس کرد

عباس در ۲سالگی معنای راه رفتن با سر انگشتان پاهایش را حس کرد

 

عباس در ۲سالگی معنای راه رفتن با سر انگشتان پاهایش را حس کرد

عباس در ۲سالگی معنای راه رفتن با سر انگشتان پاهایش را حس کرد

اینکه متفاوت با کودکان دیگر راه می‌رود، باعث نشد گوشه‌ای بنشیند و تلاش نکند.

سخت راه می‌رفت و سهمش از ورزش مورد علاقه‌اش، فوتبال، تنها دروازه‌بانی بود. به خنده های همسالانش شیرین می‌خندید و باز برای رسیدن به آینده‌ای بهتر، خستگی ناپذیر، روی انگشتان پاهایش پیش می‌رفت.‌

امروز او به لطف خداوند مهربان و به واسطه انسان‌های نیکوکار، گامی بزرگ به سمت اهدافش برداشت. پاهای عباس عمل شد به امید اینکه طعم راحت‌تر راه رفتن را بچشد.

کمک به نیازمندان شعف

وضعیت پاهای عباس قبل از عمل

با پیگیری‌های خیریه شعف (شهید عبدالحمیدفتاحیان) عباس به تهران انتقال پیدا کرد.

همیاران گرامی شفایار

نام بیمار: عباس جعاوله

وضعیت بیمار: در حال استراحت بعد از عمل در بخش

پزشک معالج: آقای دکتر فاخری

معرف: موسسه شعف

روابط عمومی شفایار

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *