گزارش تهیه جهیزیه برای خانواده نیازمند

گزارش تهیه جهیزیه برای نو عروس

تامین جهیزیه
خرید جهیزیه کامل به مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تاریخ: اردیبهشت ۱۴۰۲
مکان شهرری _ کهریزک
پدر این خانواده ۵ نفره کارگر روزمزد است ولی بدلیل کمر درد شدید خیلی نمی‌توانند سرکار بروند
مادر خانواده هم پادرد شدید دارند و قادر به کارکردن نیستند
یکسال پیش دخترشان عقد کرده ولی هنوز نتوانسته بودند جهیزیه تهیه کنند

گزارش تهیه جهیزیه برای خانواده نیازمند

برچسب ها: بدون برچسب

نظرات

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد *