گزارش تهیه جهیزیه برای خانواده نیازمند

گزارش تهیه جهیزیه برای نو عروس

تامین جهیزیه
خرید جهیزیه کامل به مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تاریخ: اردیبهشت ۱۴۰۲
خانواده ای اهل شهرری _ کهریزک هستند.
پدر این خانواده ۵ نفره کارگر روزمزد است ولی بدلیل کمر درد شدید خیلی نمی‌توانند سرکار بروند.
مادر خانواده هم پادرد شدید دارند و قادر به کارکردن نیستند.
یکسال پیش دخترشان عقد کرده ولی هنوز نتوانسته بودند جهیزیه تهیه کنند. به لطف خداوند و به همت شما دوستان توانسته شد جهیزیه ای برای این خانواده تهیه شود.

گزارش تهیه جهیزیه برای خانواده نیازمند

Tags: No tags

نظرات

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد *