کمک رسانی به زلزله زدگان خوی

گزارش کمک رسانی به زلزله زدگان خوی

کمک به زلزله زدگان خوی

با مشارکت جمعی از خیریه ها عدد تقریبی 800 میلیون تومان جمع آوری شد که همگی برای تهیه غذای گرم ، پتو، چادر و لباس شد.

تاریخ : ۱۹ فروردین

کمک رسانی به زلزله زدگان خوی

Tags: No tags

نظرات

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد *