گزارش تهیه نان

گزارش تهیه نان برای نیازمندان

پرداخت هزینه تامین نان نیازمندان
مبلغ ۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان
محل: چند روستای محروم از توابع استان همدان
تاریخ ۲۰ فروردین
این مبلغ که از محل کفاره تامین شده بود به واسطه یک خیریه محلی و به صورت بن تهیه نان در اختیار نیازمندان قرار داده شد.

گزارش تهیه نان

برچسب ها: بدون برچسب

یک پاسخ

Average
5 Based On 1

نظرات

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد *