توسعه اقتصا سبز

سازمان های مردم نهاد در توسعه اقتصاد سبز چه تاثیری دارند؟

اقتصاد سبز

سازمان های مردم نهاد در توسعه اقتصاد سبز چه تاثیری دارند؟

تا بحال به این موضوع فکر کرده اید که سازمان های مردم نهاد در توسعه اقتصاد سبز چه تاثیری دارند؟ جا افتادن اقتصاد سبز در دنیا در ۳ بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌ محیطی به سعی و همکاری گام به گام دولت، ارگان های مردم ‌نهاد و مردم نیاز دارد.

اهداف اقتصاد سبز

توجه به مسائل برجسته از جمله آسایش انسان، اجتماعی عدالتمندانه، کاهش نابرابری، بالا رفتن کیفیت زندگی، گسترش و فراگیری اجتماعی، دسترسی عادلانه و پرداختن به نیازهای خانم ها و جوانان، افزایش درآمد و کارآفرینی، سرمایه‌گذاری‌ های شخصی و عمومی، کم شدن میزان خطرات زیست محیطی و کمیابی آن، کم شدن میزان کربن، کارایی منابع و منابع کارآمد، کاهش آلودگی و… از جمله مسائل تاکید شده در اقتصاد سبز محسوب می شود.

به منظور تحقق کلیه اهداف اقتصاد سبز باید یک نوع هماهنگی ملی در سطح دولت و حاکمیت، بین ارگان های مردم نهاد و مردم وجود داشته باشد. در حقیقت تنها یک بخش از جامعه نمی تواند به تنهایی به همه این اهداف برسد و به سازمان های مردم نهاد در توسعه اقتصاد سبز نیاز است.

سازمان مردم نهاد چیست؟

سازمان های مردم نهاد که اصطلاحا به آن NGO می گویند امروزه روزانه در شخصیت های مختلف مانند حقوقی مستقل، خصوصی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی در حال افزایش هستند.

سازمان های مردم نهاد به منظور انجام امور داوطلبانه با تمایلات فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، انسان دوستانه، طبق قوانین تصویب شده و اساسنامه مدون، رعایت کلیه مقررات کشور و بند های آیین نامه ‌های اجرایی آن کار می‌‌کنند.

این ارگان ها به دولت وابستگی ندارند و هزینه و مخارج خود را با کمک دولت تامین نمی کنند. همچنین درون آن‌ ها حاکمیت رئیس و مرئوس وجود ندارد.

سازمان های مردم نهاد

شاخصه مهم سازمان های مردم نهاد

یکی از شاخصه های اساسی این ارگان ها، داوطلبانه ‌بودن آن ها می باشد که بسته به نیاز جامعه تشکیل می ‌شوند. مطابق همین تبصره و مطابق نیاز جامعه، سازمان ‌های مردم ‌نهاد به منظور جا انداختن اقتصاد سبز در کل دنیا به فعالیت و کار مشغولند.

برای مثال تعهد بین المللی عدم سوزاندن زباله و ضایعات با آرمان یافتن روش های جایگزین سوزاندن ضایعات و زباله ‌ها در دنیا ایجاد شده است تا جهانی بدون سم داشته باشیم.

این کار سبب ایجاد درآمدی حاصل از بازیافت شده و پخش گازهای گلخانه ‌ای را نیز کم می کند.

 اهداف چالش نه به سوزاندن زباله ها و ضایعات

عدالت بین المللی: وقتی عدالت اجتماعی در دنیا شکل می گیرد که حمایت و پشتیبانی کافی از دستگاه های اجتماعی و اقتصادی و پایداری اکولوژیکی شکل گیرد که ایستادگی در برابر سوزاندن زباله در همین مسیر قرار دارد.

  •  زباله صفرزباله صفر یعنی میزان تولید زباله را کاهش دهیم و سوزاندن زباله ها را نیز به صفر برسانیم. در کشور هند پروژه تستی زباله صفر برای بیش از صد خانواده باعث کسب درآمد شده است.
  • حقوق افرادی که به جمع کردن زباله مشغولند رعایت شود: در اکثر کشورهای پیشرفته، جمع کردن و تفکیک زباله به صورت غیررسمی، گذران زندگی تعداد بسیاری از فقرای شهری را تامین می‌کند که در وضعیت خیلی بدی زندگی می‌ کنند و بهبود شرایط آنان یکی از اهداف این چالش و افراد شرکت کننده در این چالش است.
  • تولید پاکتولید پاک به این معنی که طراحی کالاها و پروسه های تولید در تناسب با زنجیره زیست‌ محیطی.
  • ایجاد حس مسئولیت بیشتر برای سازنده: اینکه سازندگان و یا ارائه دهندگان، علل هدر رفت محصول تولیدی خود را توسط مصرف‌کنندگان پیگیر شوند و به منظور کاهش اتلاف فعالیت داشته باشند. این مجموعه و این چالش در سطح دنیا توسط اعضای خود در حال متوقف نمودن استفاده از کوره ‌های زباله ‌سوز و رایج شدن شیوه جایگزینی برای آن هستند. به این جهت یک چالش قدرتمند مردمی را ایجاد کرده و در کل دنیا ساماندهی نموده اند. این مجموعه تابحال فعالیت ۲۵ کوره را در سرزمین های گوناگون متوقف نموده اند.
سازمان مردم نهاد

سازمان های مردم نهاد در توسعه اقتصاد سبز چه تاثیری دارند؟

توجه و پشتیبانی از سازمان های مردم نهاد توسط دولت می‌تواند تاثیرگذار ترین روش برای سپردن امور به مردم و ایجاد حساسیت برای آن ها نسبت به مسائل زیست‌ محیطی باشد. بررسی تجارب بین المللی بیانگر این است که سازمان ‌های مردم‌ نهاد قادرند حوزه و بستر های موردنیاز را به منظور حضور مردم در کلیه مراحل مربوط به اتخاذ تصمیم و اجرای تصمیماتی که به صورت با واسطه یا بی واسطه با زندگی روزمره آنان ارتباط دارد، ایجاد کنند.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *