گزارش تهیه شیر خشک 2

گزارش تهیه شیر خشک

تهیه شیرخشک مبلغ : ۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان،هزینه تامین ۳۰ قوطی شیر خشک تاریخ ۱۲ اردیبهشت مکان روستای اطراف قم مددجو طلبه جوانی هستند که یک فرزند داشتند و به تازگی خداوند یک ۳قلو به ایشان هدیه کرده تامین هزینه های ۳ قلوها بسیار سخت و سنگین است خیریه در دو مر ...

گزارش تهیه جهیزیه برای خانواده نیازمند

گزارش تهیه جهیزیه برای نو عروس

تامین جهیزیه خرید جهیزیه کامل به مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان تاریخ: اردیبهشت ۱۴۰۲ مکان شهرری _ کهریزک پدر این خانواده ۵ نفره کارگر روزمزد است ولی بدلیل کمر درد شدید خیلی نمی‌توانند سرکار بروند مادر خانواده هم پادرد شدید دارند و قادر به کارکردن نیستند یکسا ...

گزارش تهیه نان

گزارش تهیه نان برای نیازمندان

پرداخت هزینه تامین نان نیازمندان مبلغ ۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان محل: چند روستای محروم از توابع استان همدان تاریخ ۲۰ فروردین این مبلغ که از محل کفاره تامین شده بود به واسطه یک خیریه محلی و به صورت بن تهیه نان در اختیار نیازمندان قرار میگیرد.

گزارش تهیه جهیزیه نو عروس

گزارش تهیه جهیزیه برای نو عروس

تامین جهیزیه نو عروسبه مبلغ :  ۲1/16۰/۰۰۰ تومانتاریخ: دوم اردیبهشت مصادف با عید سعید فطرمکان: شهر قدسشرح حال خانواده مددجو:  مددجو از سادات بزرگوار و از خانواده ای بسیار نیازمند هستند پدر خانواده کارگر روزمزد است ولی به خاطر کهولت سن قادر ...

گزارش تهیه جهیزیه نو عروس

گزارش تامین جهیزیه برای نوعروسی

تامین جهیزیه برای نوعروسی که متاسفانه این تازه عروس و داماد از نعمت داشتن پدر محروم و در خانه مادربزرگ زندگی مشترک را شروع کرده بودند. مادر بزرگی که سرپرستی 4 نوه دیگر را هم برعهده دارد. ساکن محله امین آباد تهران به مبلغ۱۶،۹۴۰،۰۰۰ تومان