قلم و خودکار

بسته حمایتی تحصیلی و توزيع آن

بسته حمایتی تحصیلی و توزيع آن در بين دانش اموزان نيازمندبسته حمایتی تحصیلی به مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال و توزیع آن در بین نیازمندانمهر ماه می تواند عجین شود با مهربانی شما که قلم شوید به دستان کودکان تا شاید این بار الفبای زندگی را از شما بیاموزند.لذا خیریه شع ...